Łomnica, zachodnia ściana - drogą Puskasa, 2.VIII.2014