Widły (V) i PD ściana Kieżmarskiego Lewym Puskasem (IV), 21.VIII.2011